česky - english

Mediální trénink

průprava klienta pro komunikaci s médii

NEED4CONNEXIONS poskytuje dvě základní formy mediálních školení.

(1) Školení ve studiu

K tréninkům se přistupuje ryze prakticky a důraz se klade na procvičování reálných situací. Frekventant si s sebou odnese i DVD či VHS se záznamem jeho televizního vystoupení.

Průběh školení má tři – v případě zájmu čtyři - fáze. Skupina se rozdělí do tří či čtyř podskupin, které rotují mezi lektory ve dvouhodinových intervalech: televize, rozhlas, tištěná média - praktický nácvik rozhovoru. V případě zájmu se trénink rozšíří o nácvik prezentačních dovedností.

(2) Školení bez využití studia

I toto mediální školení má tři, případně čtyři fáze. Aspekty televizních vystoupení: dvouhodinová přednáška o možnostech a rizicích televizní práce. Dále následuje nácvik kvalitního vystupování v rozhlase. Třetí část je zaměřená na specifikaci tuzemských médií a pravidla vedení rozhovoru. Případná čtvrtá fáze se věnuje nácviku prezentačních dovedností.

<< zpět nahoru


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee